Sicrhau Cyfleoedd symudedd Ewropeaidd i Golegau am flwyddyn arall

Yn gynharach yr wythnos hon, cadarnhaodd ColegauCymru llwyddiant wrth sicrhau €1.57m o gyllid Erasmus+ ar gyfer colegau AB yn 2019/21. Mae’r colegau'n parhau i fod yn ymrwymedig i gefnogi symudedd Ewropeaidd i'w dysgwyr a'u staff er gwaethaf ansicrwydd Brexit. Fydd yr arian yma yn galluogi dros 640 o ddysgwyr galwedigaethol, prentisiaid a staff o golegau ledled Cymru i ymgymryd â chyfleoedd hyfforddi cyffrous mewn 12 o wledydd Ewropeaidd.

Dywedodd Sian Holleran, Cydlynydd Rhyngwladol ColegauCymru, a gyflwynodd y cais llwyddiannus am gyllid Erasmus+, “Mae’r lefel uchaf o gyllid yma yn darparu cyfleoedd cyffrous i bob coleg AB yng Nghymru i gyfoethogi a gwella profiadau dysgu ac addysgu dysgwyr a staff.”

Yn deillio o flynyddoedd o gydweithio’n agos gyda phartneriaid yn Ewrop, mae gan y prosiect hwn 40 bartner Ewropeaidd. Bydd y partneriaid yn cydweithio â ColegauCymru, fel partner arweiniol yng Nghymru o gonsortiwm y colegau. Bydd y buddsoddiad yn darparu cyfleoedd dysgu seiliedig ar waith dramor i wella canlyniadau dysgwyr, ehangu eu gorwelion a chaniatáu i ddysgwyr ddatblygu persbectif mwy byd-eang i addysg a hyfforddiant galwedigaethol (VET ) yng Nghymru.

Ar gyfer y prosiect symudedd staff, y prif bartner yw Weinyddiaeth Ieuenctid, Chwaraeon a Diwylliant yn Baden-Wuerttemberg, yr Almaen a fydd yn darparu DPP dramor i staff ac arweinwyr colegau Cymru gan ganolbwyntio ar ddigideiddio VET.

Dilynwch ColegauCymru Rhyngwladol ar Instagram i gael mwy o ddiweddariadau ar weithgaredd Erasmus + a chliciwch ar y ddolen yma i ddysgu mwy am Erasmus +.