Adnoddau dysgu Cymraeg newydd ar gyfer colegau addysg bellach

Fel rhan o’r cynllun Cymraeg Gwaith AB ac AU roedd cyfle i ddatblygu adnoddau yn benodol ar gyfer y sectorau. Heddiw rydyn ni wedi derbyn ein dis Cymraeg Gwaith, pecyn o naw dis sydd wedi cael eu datblygu ar y cyd gan ColegauCymru a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gyfer llunio brawddegau defnyddiol bob dydd mewn Colegau a Phrifysgolion.

Bydd yr holl Golegau a Phrifysgolion sy’n rhan o’r cynllun yn derbyn y dis ar gyfer dechrau’r tymor mis Medi gyda’r bwriad i ddefnyddio'r rhain fel adnoddau defnyddiol yn y dosbarth. Wrth daflu’r dis, bydd angen i’r dysgwyr ffurfio brawddegau amrywiol yn seiliedig ar y gweithle.

Pwrpas y cynllun Cymraeg Gwaith yw datblygu sgiliau Cymraeg a dwyieithog darlithwyr y Colegau Addysg Bellach yn y gweithle ac ar gyfer y gweithle. Gyda’r cynnydd mewn siaradwyr Cymraeg ymysg plant Cymru, rydyn ni’n rhoi pwyslais ar ddatblygu sgiliau staff er mwyn i’r dysgwyr allu parhau gyda’u hastudiaethau trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog yn y sector ôl-16. Enghraifft o ColegauCymru yn gweithio i gyfrannu at nod Llywodraeth Cymru o 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Cadwch olwg ar ein tudalen trydar er mwyn ceisio ffurfio brawddegau eich hunain, neu cysylltwch am fwy o wybodaeth ar y cynllun Cymraeg Gwaith Addysg Bellach.

Fydd cyfle i glywed mwy am y Gymraeg mewn colegau gan Brif Weithredwr ColegauCymru, Iestyn Davies yn nigwyddiad panel Comisiynydd y Gymraeg at yr Eisteddfod, ar ddydd Iau, 11:30 am ym mhabell Cymdeithasau 2.