ColegauCymru yn croesawu canllawiau'r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Cefnogi Addysg Uwch mewn Prentisiaethau

Gyda''r diddordeb cynyddol mewn Prentisiaethau Lefel Uwch ymhlith myfyrwyr a chyflogwyr, mae ColegauCymru yn croesawu cyhoeddi canllawiau'r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (QAA) ar gyfer Cefnogi Addysg Uwch mewn Prentisiaethau. Mae'r canllawiau wedi'u creu gan weithgor arbenigol a sefydlwyd gan y QAA, ac mae'n cynnwys Datganiad Nodweddion sy'n egluro nodweddion cyffredin cymwysterau addysg uwch a ddarperir trwy brentisiaethau. Mae'n rhoi sylw i arferion a pholis au ledled y DU.

Dywedodd Dr Alison Felce o'r QAA: "Mae'r broses o reoleiddio a sicrhau ansawdd prentisiaethau, yn ogystal 'r derminoleg a ddefnyddir i'w disgrifio, yn wahanol iawn ym mhob awdurdodaeth yn y DU. Dyna pam ei bod yn arbennig o bwysig ein bod wedi cyrraedd y consensws hwn ledled y DU.

"Bydd y Datganiad Nodweddion newydd yn helpu prifysgolion a darparwyr addysg uwch eraill sydd am ddechrau cynnig prentisiaethau neu ehangu eu rhaglenni presennol. Bydd hyn yn golygu gwell dewis ac opsiynau astudio o ansawdd uchel ar gyfer y genhedlaeth nesaf o brentisiaid."

Ychwanegodd Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru: "Gyda'r twf mewn prentisiaethau lefel uwch mae'n bwysig bod y colegau Addysg Bellach sy'n darparu addysg uwch yn gallu ymateb yn briodol. Bydd yr argymhellion yn sicrhau bod prentisiaid yn derbyn yr hyfforddiant gorau posibl i ddatblygu eu gyrfaoedd a sefydlu cydraddoldeb ar draws pedair gwlad y DU a rhwng darparwyr. Mae'r adroddiad yn cyd-fynd 'r gwaith a wnaed flwyddyn yn 'l gan Estyn a'i adroddiad Prentisiaethau Uwch a Dysgu Seiliedig ar Waith, ac edrychwn ymlaen at weithio gyda'n colegau yn y maes cyffrous hwn. "

Gellir gweld yr adroddiad gan y QAA fan hyn ac mae'r Adroddiad Thematig gan Estyn ar gael ar ei wefan.