Colegau addysg bellach yn gweithio gyda'i gilydd i gynllunio digwyddiad Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar gyfer tymor yr Hydref

Mae Coleg Merthyr Tudful, Coleg Catholig Dewi Sant Caerdydd a Coleg Gwent wedi dod ynghyd i weithio ar brosiect Iechyd a Gofal Cymdeithasol gwych a fydd yn barod i’w lansio ym mis Medi.

Gan weithio’n agos gyda'i gilydd, bydd y colegau yn cynnal Ffair Iechyd a Gofal Cymdeithasol a fydd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr dderbyn gwybodaeth a deall mwy am y cyfleoedd sydd ar gael iddynt yn y sector hwn. Bydd y digwyddiad yn cynnwys nifer o wahanol gwmnïau, gan dynnu sylw at yr amrywiaeth o swyddi sydd ar gael.

Manylion pellach i ddilyn.