Llysgenhadon Actif Grŵp Llandrillo Menai’n cefnogi’r gymuned leol

Rydym wedi gweld toreth o enghreifftiau o golegau yn dod at ei gilydd i helpu eu cymunedau yn ystod yr amser anodd hwn. Mae dysgwyr Grŵp Llandrillo Menai sydd wedi cofrestru ar y Rhaglen Llysgenhadon Actif wrthi’n gweithio'n galed i gefnogi eu cymuned leol yn ystod argyfwng Covid-19. Maent yn darparu cefnogaeth trwy amryw o ffyrdd gan gynnwys casglu siopa, defnyddio eu hamser i weithio mewn archfarchnadoedd lleol ac i ddefnyddio technoleg i gysylltu o bell, i gadw cysylltiad ac i ledaenu positifrwydd.

Mae’r llysgenhadon hefyd yn cefnogi Clwb Rygbi GLlM i ddylunio Calendr Lles wythnosol ar gyfer staff a dysgwyr, gan sicrhau bod pawb yn cael y cyfle i gadw'n iach yn feddyliol ac yn gorfforol yn ystod yr amser anodd hwn.