Lisa Rowlands, Enillydd Ysbrydoli! Gwobr Dysgwr Hŷn

19-10-18

Roedd Lisa Rowlands o Wrecsam ar lwfans ceisio gwaith ac yn cael trafferth dod o hyd i waith ar ôl i’w phriodas chwalu, felly penderfynodd roi ailgynnig ar addysg.

Dechreuodd Lisa gyda Dysgu Cymunedol drwy Bartneriaeth Parc Caia. Ers hynny, mae wedi mynd ymlaen i ymuno â dosbarthiadau llythrennedd i oedolion gydag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales i wella’i sgiliau a’i helpu i gefnogi ei phlant. Mae hefyd wedi cwblhau cwrs mynediad ac yn bwri-adu astudio tuag at radd gyda’r Bri-fysgol Agored.

Mae addysg Lisa eisoes wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i’w bywyd. Yn blentyn canol, gyda dau frawd peniog iawn, roedd wedi casáu’r ysgol erioed ond mae ganddi agwedd wahanol iawn at ddysgu bellach. Un o’i hoff gyrsiau oedd Saesneg Sgiliau Hanfo-dol, ac mae wedi defnyddio llawer o ddeunyddiau’r cwrs i helpu ei phlant i ddysgu. Pan welodd ei phlant yn eu harddegau Lisa yn astudio, dechreu-odd y ddau gymryd mwy o ofal gyda’u gwaith cartref eu hunain.

Bellach yn 52 oed, mae’r cy-northwyydd cegin a’r lanhawraig yn gobeithio cael gwneud gwaith cymunedol a hyd yn oed tiwtora oe-dolion yn y dyfodol.

Meddai Carol Hughes, tiwtor Lisa yn WEA Cymru, “Mae ymroddiad Lisa i’w hastudiaethau yn rhagorol. Er bod ei hamser yn brin, mynychodd Lisa ddosbarthiadau’n ddyfal, ac yn ogystal ag ymroi i’w gwaith ei hun mae wedi bod yn annog a chymell myfyrwyr eraill, ac mae’n aelod poblogaidd o unrhyw grŵp astudio y mae’n rhan ohono. Rwy’n credu y byddai’n diwtor oedolion rhagorol.”

Rhannwch eich straeon coleg gan ddefnyddio'r hashtag #CaruEinColegau rhwng 15 - 19 Hydref i gymryd rhan!

Beth yw Caru Ein Colegau?