Gwobr Dysgwr Canolraddol y Flwyddyn VQ

19-10-18

Llwyddodd Brandon, i dderbyn dwbl seren ragoriaeth yn ei gwrs Peirianneg ym mis Mehefin 2017 ac mae bellach wedi symud ymlaen i astudio Gradd Dylunio Cynnyrch ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Yn ogystal â rhagori ym mhob agwedd o'i astudiaethau academaidd, fel rhan o'i Her Gymunedol Bagloriaeth Cymru, bu Brandon yn arwain tîm o ddisgyblion blwyddyn 10 o Ysgol Uwchradd Cyfarthfa i rowndiau terfynol cenedlaethol her F1 mewn Ysgolion yn Silverstone. Roedd hyn yn gofyn am ymrwymiad o 30 awr i weithio gyda myfyrwyr blwyddyn 10. Fe wnaeth Brandon wneud gymaint o argraff ar y staff cafodd ei wahodd yn ôl i fentora a hyfforddi dysgwyr peirianneg a dylunio a thechnoleg blwyddyn 11.

Gweithiodd Brandon yn hynod o galed trwy gydol ei amser yn y coleg, gan gymryd pob cyfle i ymgymryd â gweithgareddau allgyrsiol. Mae'n haeddu'r wobr yn llwyr ac mae'r coleg yn dymuno'r gorau iddo yn ei radd a’i yrfa yn y dyfodol.

Rhannwch eich straeon coleg gan ddefnyddio'r hashtag #CaruEinColegau rhwng 15 - 19 Hydref i gymryd rhan!

Beth yw Caru Ein Colegau?