Recriwtio Pennaeth Coleg Sir Benfro

Mae Coleg Sir Benfro am benodi arweinydd rhagorol i barhau â’i daith at ragoriaeth ac ehangu ei wasanaethau addysg a hyfforddiant.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau fydd 5.00yp, dydd Iau 14 Chwefror 2019.

I ddarganfod mwy am y swydd wag hon, ewch i wefan Coleg Sir Benfro