Mae ein hystod o ddigwyddiadau’n rhoi cyfleoedd i’n haelodau a’n rhanddeiliaid ehangach ddod ynghyd i drafod meysydd penodol sydd o ddiddordeb iddynt, a’r rheini’n ymwneud â'r modd y bydd colegau’n gweithio.

Mae’r rhan fwyaf o’n digwyddiadau yn cynnig cyfleoedd i bobl eu noddi. Fe allwn eich helpu chi i ddewis pa ddigwyddiad a fydd yn fwyaf addas o ran eich cynulleidfa darged. Mae cyswllt wyneb yn wyneb yn ddelfrydol er mwyn codi’ch proffil, cyfleu eich neges a rhoi cyfle i'ch cwsmeriaid presennol a darpar gwsmeriaid weld a phrofi eich cynnyrch a’ch gwasanaethau. O safbwynt y brand, mae cefnogi ColegauCymru yn golygu bod yn bartner i sefydliad adnabyddus a dibynadwy yn y sector addysg bellach.