Cysylltwch â ni

Lleoliad

Teithio i swyddfa ColegauCymru

Ar fws
O ganol dinas Caerdydd, cymerwch y Stagecoach i Dongwynlais. Ewch oddi ar y bws wrth ymyl yr Holiday Inn a cherddwch i’r parc busnes. Cymerwch yr ail dro i’r chwith ac yna’r tro cyntaf i’r dde. Mae’r swyddfa yng nghanol y râs.

Mewn car
Rydym ar y cylchfan ar Gyffordd 32 o’r M4. Cymerwch y tro yna a dilynwch arwyddion i Dongwynlais/A4054. Cymerwch y tro ymlaen/i’r dde i mewn i Barc Busnes Greenmeadow Springs. Cymerwch yr ail dro ar y chwith ac yna’r tro cyntaf i’r dde. Mae’n swyddfa yng nghanol y râs.

Dyweda sat nav Oldfield Road, sef yr heol i fewn i’r parc busnes.

Ar droed
Rydym yn agos at y Taff Trail. O bentref Tongwynlais, cerddwch tuag at yr Holiday Inn a dilynwch yr heol i mewn i Barc Busnes Greenmeadow Springs. Cymerwch yr ail dro i’r chwith ac yna’r tro cyntaf i’r dde. Mae’r swyddfa yng nghanol y râs.

Ar feic
Cymerwch y Llwybyr Taff o Gaerdydd i Dongwynlais. Mae'n tua awr o siwrne.

Manylion cyswllt

ColegauCymru
U7 Cae Gwyrdd
Greenmeadow Springs
Tongwynlais
Caerdydd
CF15 7AB

029 2052 2500

helo@colegaucymru.ac.uk