Prosiectau

Mwy Abl a Thalentog

Mae ColegauCymru ar hyn o bryd yn gweithio gyda Markit Training and Consultancy Ltd. ar brosiect ar gyfer dysgwyr mwy abl a thalentog yn y sector addysg bellach. Prosiect sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru yw hwn. Y nod yw datblygu mwy o gapasiti ac arbenigedd wrth gefnogi dysgwyr mwy abl a thalentog yn y sector addysg bellach yng Nghymru, ynghyd â datblygu’r canllawiau presennol yn y maes. Mae’r gwaith hwn yn cynnwys creu rhaglen gymorth i’r sector, gan gynnwys rhaglen o ddatblygu proffesiynol parhaus sydd wedi’i theilwra’n arbennig ar gyfer y sector addysg bellach.