Gwobr chwaraeon anabledd Cymdeithas y Colegau (AoC) i fyfyriwr ysbrydoledig

16-10-18

Mae myfyriwr chwaraeon o Goleg Sir Gâr wedi ennill gwobr Cymdeithas y Colegau am Gyflawniad mewn Chwaraeon Anabledd.

Mae Oliver Griffith-Salter yn arloesi'r ffordd ar gyfer chwaraeon anabledd, gan hyfforddi mor bell i ffwrdd ag Academi Pêl-fasged Cadair Olwyn Coventry a thîm pêl-fasged cadair olwyn Worcester Wolves.

Mae ei gyflawniadau chwaraeon mewn pêl-fasged cadair olwyn yn ysbrydoledig ac yn cynnwys cael ei ddewis ar gyfer tîm Prydain dan 19 oed, Cymru dan 19 oed a'r garfan dan 23 oed pan gafodd ei ddewis fel capten. Bu'n gapten hefyd ar garfan Cymru yng Ngemau Ysgolion y DU ac ar hyn o bryd mae'n chwarae dros dîm adran un yr uwch gynghrair.

Fel llysgennad y coleg, swyddog cyswllt myfyrwyr anabl a chynrychiolydd cwrs ar gyfer diploma estynedig Coleg Sir Gâr mewn datblygu chwaraeon, mae Oliver mewn safle perffaith i hyrwyddo chwaraeon anabledd yn y coleg ac yn y gymuned. Mae wedi gweithio gyda thair ysgol uwchradd yn Llanelli i gael plant ag anabledd i gymryd rhan mewn chwaraeon yn ogystal â chyflwyno Pêl-fasged Parth Cynhwysol (IZB) mewn ysgolion ac wedyn tîm IZB cymunedol ar gyfer plant ifanc. Hefyd mae'n rhedeg tîm pêl-fasged cadair olwyn coleg sydd wedi cystadlu mewn cystadlaethau cwpan Colegau Prydain a Chymru.

Gyda dros 280 o oriau gwirfoddoli yn y coleg wedi'u goruchwylio gan gynllun Gwirfoddolwyr y Mileniwm a theithio o Lanymddyfri i astudio bob dydd, mae Oliver Griffith-Salter yn gwneud cryn argraff ar ei diwtoriaid.

Meddai Rhian Davies, sy'n ddarlithydd chwaraeon yng Ngholeg Sir Gâr: “Mae Oliver yn fodel rôl gwych ac mae'n ymroddedig i'w gamp.

“Yn ogystal â chystadlu ar lefel ryngwladol i Gymru a Phrydain, mae Ollie hefyd wedi ymgymryd â chymwysterau hyfforddi, gan hyfforddi mewn ysgolion lleol a'r gymuned ac yn y coleg, a sicrhau bod mwy o bobl yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn chwaraeon anabledd a phêl-fasged.

“I ddyn mor ifanc, nid yn unig i wneud cynnydd yn ei ymarfer ei hun ond i hyfforddi a mentora unigolion, mae'n dangos pa mor frwdfrydig yw ef, mae'n gwbl haeddiannol o'r wobr hon.”

Beth yw Caru Ein Colegau?