Aur a bri i Dîm y DU

15-10-18

Mae Tîm y DU – sy’n cynnwys prentisiaid a myfyrwyr ifanc gorau’r genedl –wedi dychwelyd o Rowndiau Terfynol Euroskills ym Mwdapest yn gyforiog o fedalau a bri.

Yn eu plith mae cyn-fyfyriwr Arlwyo a Lletygarwch o Goleg Gŵyr Abertawe.

Cystadlodd Collette Gorvett, sydd yn awr yn gweithio yn y Ritz yn Llundain, yn erbyn 19 o rai eraill yn y categori Gwasanaethau Tŷ Bwyta a dyfarnwyd Medaliwm Rhagoriaeth iddi hi.

Yn gyfan gwbl, enillodd Tîm y DU un Aur, tair Pres a saith Medaliwn Rhagoriaeth. Atgyfnerthodd y canlyniadau hyn , a osododd y DU yn y nawfed safle allan o 27 gwlad, y trefnwyr WorldSkills UK, a’u cenhadaeth o sbarduno gyrfaoedd a chyflawni rhagoriaeth a’r lefelau gorau o berfformio sgiliau.

“Rydym yn aruthrol o falch o gyflawniadau Collette ar bob cam o’r broses hon,” meddai’r Rheolwr Maes Dysgu Mark Clement. “Mae’r profiad hwn wedi ei gwneud hi’n fwy penderfynol byth i gyflawni ac mae hi’n awyddus i barhau gyda’i hyfforddiant i baratoi ar gyfer camau nesaf cystadlu (WorldSkills Rwsia 2019)lle bydd hi’n brwydro am le y DU yn erbyn ei chydfyfyriwr gynt o Goleg Gŵyr Ryan Kenyon, sy’n gweithio nawr yn Cliveden House.”

“Mae Collette yn parhau i fod yn fodel rôl gwych i’r Coleg ac yn ysbrydoliaeth i fyfyrwyr eraill,” ychwanega darlithydd/mentor Nicola Rees. “Er ei bod yn Llundain, mae hi’n dychwelyd i Gampws Tycoch yn fuan iawn i fy nghynorthwyo i hyfforddi Paige Jones a Paulina Skoczek, sy’n paratoi ar gyfer Rowndiau Terfynol Cenedlaethol WorldSkills UK LIVE .”

“Mae hyn yn ganlyniad anhygoel i Dîm y DU a’r wlad gyfan,” meddai Dr Neil Bentley, Prif Weithredwr WorldSkills UK. “Roeddem yn anelu at safle deg uchaf ac fe’i cawsom! Y pobl ifanc disglair hyn – yn hyfforddi a pharatoi i fod ymhlith y gorau oll ar draws Ewrop –yw cenhedlaeth newydd perfformwyr gorau’r DU.

“Roedd Bwdapest yn brawf litmws i weld sut y gallai’r DU wneud pan adawn yr Undeb Ewropeaidd y flwyddyn nesaf. Cawsom ganlyniad rhyfeddol a gweithiodd y tîm yn anhygoel o galed, ond allwn ddim bod yn hunanfodlon. Mae gwledydd eraill ar draws Ewrop yn buddsoddi’n drwm mewn datblygu sgiliau ac mae angen i ni sicrhau nad ydym yn syrthio ar ôl.

Mae’n rhaid i lywodraethau, cyflogwyr a’r sector addysg gofleidio’r llwyddiant hwn a defnyddio’r egni a momentwm a gynhyrchwyd yma i ysbrydoli i helpu hybu twf economaidd a chynhyrchiant.”

Canlyniadau llawn:

Aur, Therapi Harddwch (Holly-Mae Cotterall, Reds Hair Company)

Pres, Mechatronics (Danny Slater a Jack Dakin, Toyota Manufacturing UK)

Pres, Peirianneg Fecanyddol CAD (Ross Megahy, New College Lanarkshire)

Pres, Trin Gwallt (Gavin Jon Kyte, Reds Hair Company)

Medaliwn, Arbenigwyr ICT (Cameron Barr, Nescot a Shane Carpenter, Nescot a BAE Systems)

Medaliwn, Coginio(Nicolle Finnie, City of Glasgow College)

Medaliwn, Trin Blodau (Elizabeth Newcombe, Guildford College of Further and Higher Education a Rhubarb and Bramley)

Medaliwn, Weldio (Scott Kerr, Coleg Menai a PFS)

Medaliwn, Plymwaith a Gwresogi (Matthew Barton, Kendall College a WE Barton)

Medaliwn, Gwasanaethau Tŷ Bwyta (Collette Gorvett, Coleg Gŵyr Abertawe a’r Ritz)

Medaliwn, Gwaith Saer Coed (Christopher Caine, Coleg Sir Benfro a DH Carpentry and Joinery)

Rhannwch eich straeon coleg gan ddefnyddio'r hashtag #CaruEinColegau rhwng 15 - 19 Hydref i gymryd rhan!

Beth yw Caru Ein Colegau?